01.12.2017 Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження щодо внесення змін до Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

|

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

на проект регуляторного акта – розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження виконуючого обв’язки голови Одеської обласної державної адміністрації

від 5 серпня 2013 року №775/А-2013

 

Департаментом розвитку житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року №775/А-2013», який спрямовано на удосконалення порядку видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами та приведення у відповідність до чинного законодавства.

І. Визначення проблеми

Станом на сьогоднішній день на території Одеської області існує визначений та затверджений Порядок видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, який регламентує процедуру видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Проте, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 року №1136 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» зазначений Порядок потребує внесення змін.

У зв’язку з чим, суб’єкти господарювання, які здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Одеської області не мають чіткого механізму реалізації права на розміщення зовнішньої реклами, передбаченого Законом України «Про рекламу».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

-

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

-         ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються нормативно-правовими актами;

-         діючих регуляторних актів – розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року №775/А-2013, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в Одеській області 8 серпня 2013 р. за N 30/1187, оскільки визначений Порядок потребує уточнення та приведення його у відповідність до діючих законодавчих та нормативно-правових актів.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілями видання зазначеного проекту розпорядження є стабільність та довіра суб’єктів господарювання до державних органів, визначення єдиного підходу щодо розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Одеської області.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час підготовки проекту розпорядження було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинний регуляторний акт без змін, проте даний спосіб не забезпечить приведення діючого порядку  видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами та приведення у відповідність до чинного законодавства.

Альтернатива 2

прийняти запропонований нормативно-правовий акт, що забезпечить приведення діючого порядку  видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, до вимог законодавчих та нормативно-правових актів та сприятиме удосконаленню нормативно-правої бази.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

невідповідність діючого розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації вимогам законодавчих та нормативно-правових актів унеможливлює його фактичне застосування, порушення принципів ефективності та адекватності

Альтернатива 2

відповідність діючого порядку вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, удосконалення контролю за порядком видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Відсутні

Проект не впливає на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

184

0

184

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

0

Х

____

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Застосування діючого Порядку призводить до порушення державними органами вимог законодавства та нормативно-правових актів, що в свою чергу призводить до збільшення кількості скарг суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Одеської області, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг 

Відсутні

Затвердження Розпорядження матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Залишення ситуації без змін, що призведе до виникнення непорозумінь та значної кількості судових спорів між суб’єктами господарювання та контролюючими органами.

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом розпорядження буде встановлено чіткий порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, до вимог законодавчих та нормативно-правових актів та сприятиме удосконаленню нормативно-правої бази.

Тому цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, буде визначено чіткий порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Відсутні

Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу досягнути поставлених цілей державного регулювання ефективніше

Альтернатива 1

Відсутні

оцінюючи підсумкові витрати даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде продовжувати існувати

Виявлені недоліки не усунуто

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

Відсутні

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту розпорядження повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

Відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

  1. Механізм дії регуляторного акта.

Основним механізмом для розв’язання визначених проблем є прийняття проекту розпорядження та фактична реалізація його положень.

  1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації.

Впровадження проекту розпорядження дасть можливість досягнути поставлених цілей державного регулювання шляхом прискорення процесу обліку маломірних суден та плавзасобів.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проекту розпорядження не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту розпорядження не передбачає фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

Фінансування заходів та дій державних органів здійснюється в межах їх фінансування.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до можливих змін законодавчих чи нормативно-правових актів або втрати ними чинності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акту є :

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта , не обмежується;

- обсяг коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимого акту – низький;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – вище середнього.

Проект акта розміщено на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації.

Після прийняття акт буде оприлюднено у засобах масової інформації.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта передбачається здійснити через  рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань розглядатиметься необхідність внесення відповідних змін.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання, які звертаються до Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

директора Департаменту                                                                         А.І. Шалигайло