В ОДА ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ

15.07.2021 | 14:02

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький провів чергове робоче засідання обласної науково-експертної ради (ОНЕР), що була створена при Одеській ОДА, як дорадчий орган для комплексного сприяння виконанню стратегічних завдань.

Одним з найактуальніших стратегічних питань сьогодення щодо загальнодержавного розвитку є комплексне та ефективне вирішення проблем екологічної безпеки, що є складовою національної безпеки.

У ході засідання обласної науково-експертної ради розглянуто та обговорено питання усунення негативних екологічних явищ антропогенного характеру, що обумовлені засміченням – а саме, шляхом застосування інноваційного методу переробки твердих побутових відходів (ТПВ) способом пiролiзу. Також, неабияку увагу приділили обговоренню актуальних екологічних проблем Хаджибейського та Куяльницького лиманів та шляхів їх вирішення.

З доповіддю-презентацією виступив директор ТОВ «НВП Екомашпром» Сергій Довбуш – голова робочої групи ОНЕР, що була створена на попередньому засіданні ради за ініціативи голови ОДА для розгляду цього вкрай важливого екологічного та соціально-економічного питання.

Зазначеною групою у складі 10-ти професорів, докторів наук провідних вишів Одеси та представників Одеської ОДА розглянуто та схвалено до практичної реалізації розроблений ТОВ «НВП Екомашпром» пілотний інноваційний проєкт переробки ТПВ у місті Теплодар Одеської області.

Проєктом запропоновано спосіб переробки методом швидкого високотемпературного піролізу. В результаті застосування даної технології виробляються три продукти – газоподібна складова (горючий газ), тверда складова (карбон та вуглець), рідка складова (піролизна рідина). Використання кінцевих продуктів піролізу забезпечує стійке екологічно чисте виробництво електричної та теплової енергії. Перспектива комплексної реалізації зазначеної технології – потенціальна можливість 100%-ої переробки ТПВ (результату життєдіяльності людини) з належним дотриманням екологічних вимог, а також поступове припинення вивозу відходів на полігони.

«Запропонований проєкт цілком вписується у світовий тренд таких понять, як «зелена енергетика», «декарбонізація економіки», «врахування інтересів майбутніх поколінь», «соціальна відповідальність», «сталий розвиток суспільства». Реалізація проєкту при відносно невеликих ресурсно-фінансових витратах, за рахунок комплексної 100%-ої переробки несортованих ТПВ дозволить вирішити за досить короткий час нагальні регіональні проблеми екологічного та соціально-політичного характеру, включаючи створення нових робочих місць, стабільне забезпечення споживачів доступною електричною та тепловою енергією, наповнення місцевих бюджетів додатковими фінансовими надходженнями, стабілізація соціальної обстановки», – зазначив Сергій Довбуш.

Голова Одеської ОДА наголосив на важливості та перспективності реалізації даного пілотного проєкту, як ефективного інструменту покращення екологічної ситуації на місцевому та регіональному рівнях. Також Сергій Гриневецький зазначив необхідність підготовки та надання відповідної документації (техніко-економічного й фінансового обгрунтування) для належного проходження процедур її розгляду профільними комітетами (природоохоронним й бюджетним) та погоджувальною радою Одеської обласної ради – з метою ухвалення позитивного рішення щодо співфінансування.