ПОНАД 2 000 ФОПІВ ОДЕЩИНИ ОТРИМАЛИ КАРАНТИННУ ДОПОМОГУ У РОЗМІРІ 8 000 ГРИВЕНЬ

29.04.2021 | 10:10

З метою підтримки ФОП та найманих працівників, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні у 2021 році, державою запроваджено надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 000 гривень.

Прогнозована цільова аудиторія по Одеській області складає 44 789 осіб (6,1% загальної кількості по Україні). Станом на 27.04.2021:

•        кількість осіб, включених до списків для виплати допомоги – 28 402 (9,5% загальної кількості по Україні, 63,4% прогнозованої), з них: 13 697 осіб – наймані працівники, 14 705 – фізичні особи-підприємці;

•        виплачено допомоги 2 367 заявникам (9,5% загальної кількості по Україні) на загальну суму 18,9 млн грн, з них: 1 565 найманим працівникам на загальну суму 12,5 млн грн; 802 фізичним особам-підприємцям на загальну суму 6,4 млн грн.

Нагадаємо, що отримати допомогу мають право ФОП та наймані працівники суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності яких заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 зі змінами від 07.04.2021 № 329.

Заява на отримання допомоги формується та подається застрахованою особою, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через «Портал Дія», у т.ч. з використанням мобільного додатка Порталу Дія. В заяві, зокрема, вказують номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги. Заява вважається поданою у разі заповнення ідентифікованою особою всіх полів форми.